OSLO OPEN 2022: Norwegian Worldwide Artists (NWA)

Lørdag (Saturday)
23. April, 2022
kl.12-18 (12 Noon-6pm)

Oslo Open er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner. Hovedaktiviteten er å arrangere åpne atelier i april hvert år hvor profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med atelier i Oslo kommune åpner sine dører for publikum.

Galleri Schaeffers Gate 5 har deltatt som utstillingsted under Oslo Open hvert år siden 2011, og i år samarbeider vi med Norwegian Worldwide Artists (NWA), en kunstnergruppe satt sammen av kunstnere som bor og arbeider i Norge, men som alle har en flerkulturell bakgrunn. Kunstnergruppen NWA vil vise rikdommen i det flerkulturelle. Vi ser på utfordringene ved å være fremmed i et nytt land, både som kunstner og som menneske, og går nye veier i hver utstilling.

Deltagende kunstnere på Oslo Open er Grete Marstein, Kari Glomsaas, Wendelmoed Van Der Veen, Irene Christensen, Mamta B. Herland og Eva Jingsue.

NWA samler en gruppe kunstnere som har bestemt seg for å krysse kulturelle grenser for å forme sitt liv i nye fremmede omgivelser. Vi rommer alle en rekke ulike identiteter og vi er opptatt av de kreative prosessene som utløses når man etablerer seg som kunstner i en ny kulturell, politisk og geografisk kontekst. Arbeidene til alle kunstnerne er på ulike sett påvirket av dype relasjoner med mange ulike kulturer, av vår felles erfaring av å befinne seg på reise mellom flere tilhørigheter. Som gruppe arbeider vi prosjektbasert og lager verk spesielt for hver utstilling.

Under Oslo Open 2022 ønsker vi å presentere hva hver enkelt av oss arbeider med nå.I dette prosjektet ønsker vi å vise og utforske hvordan vi rommer alle en rekke ulike identiteter og belyse noen av de kreative prosessene som utløses når man etablerer seg som kunstner i en ny kulturell, politisk og geografisk kontekst. Arbeidene til alle kunstnerne er på ulike sett påvirket av dype relasjoner med mange ulike kulturer, av vår felles erfaring av å befinne seg på reise mellom flere tilhørigheter.NWAs hjemmeside med henvisninger til enkeltkunstneres profiler/hjemmesider og gruppens tidligere prosjekter og utstillinger:


Øvrige informasjon om NWA aktiviteter finnes på vår facebook side:


For NWA:Kari Glomsaas

Mobil: +47 9158575e-post: kaglo@online.no

Mamta B. HerlanMobil: +47 95101520e-post: mamta@mamtaart.com

Velkommen til Oslo Open 2022!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close